www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
CPJ: Con số phóng viên bị bắt nhiều nhất là hàng thứ 3 tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

CPJ: Con số phóng viên bị bắt nhiều nhất là hàng thứ 3 tại Trung Quốc
CPJ: China Third in Highest Number of Jailed Journalists
Created: 2012-12-12 12:46 EST

Con số phóng viên bị bắt tù gia tăng trên toàn cầu thể theo hội đồng bảo vệ phóng viên tại Nửu Ước, trong một báo cáo tuần này, báo cáo cho rằng chế độ Trung Quốc đứng hàng thứ 3 trong việc bắt tù phóng viên, hiện tại có 32 phóng viên bị tù tại Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với NTD,  Madeline Earp, trong hội CPJ, cho rằng chính quyền Trung Quốc bắt phóng viên rất dễ.

[Madeline Earp]
“Đây là một hình tượng giả, một xã hội sống động, phóng viên có quyền tự do ngôn luận, tại Trung Quốc thì là không như vậy.”

CPJ cho rằng các chủ bút và phóng viên mà vạch trần Trung Quốc bức hại những nhóm thiểu số tại Trung Quốc là sẽ bị bức hại, trong 32 phóng viên bị tù, 19 người là người Tây Tạng và người Uighurs.

Vào 2012, CPJ cho rằng 232 phóng viên đã bị tù trên toàn quốc, so với năm vừa qua là có hơn 53 trường hợp phóng viên bị bắt.

http://ntdtv.org/en/news/china/2012-12-12/cpj-china-third-in-highest-number-of-jailed-journalists.html