www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Rừng cháy tại Australia

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Rừng cháy tại Australia
Australia Battles More Than 100 Fires
Created: 2013-01-15 09:59 EST

Rừng cháy dữ dội tại Australia.

Rừng cháy hằng trăm hằng trăm ngàn mẫu đất tại miền đông nam.

Một thị trưởng địa phưong cho rằng lửa cháy tàn phá tất cả.

[Warrumbungle Shire Council Mayer. Peter Shiton]
“Khắp nơi chúng tôi đến, lửa và lửa, tất cả chết và bị tàn phá hết, tuy nhiên hôm qua không một tiếng động, không tiếng chim, không còn gì cả, tất cả đều chết hết.”

Tình trạng rất khô và nóng, sấm sét làm cho cháy nhiều hơn nữa.

Chính quyền cho rằng nhiệt độ sẽ mát hơn tuần này, nhưng cháy lửa vẫn tiếp tục.

[New Should Wales Deputy Premier, Andrew Stoner]
“Thời tiết sẽ mát hơn, vào thứ sáu hay thứ bảy, tuy nhiên lửa vẫn cháy.”

Các nhân viên chửa lửa cho rằng chửa được lửa này cũng sẽ rất lâu mới làm được.”
 

http://ntdtv.org/en/news/world/asia/2013-01-15/australia-battles-more-than-100-fires.html